پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


کد خبر : ۳۶۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 
۱۲:۳۷:۴
28 خرداد 1400 روز تجلی عزت و اقتدار ملی ایران عزیز و روز سرودن شعر بلند حماسه و همبستگی است
کد خبر : ۳۵۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 
۱۰:۸:۴۴
اطلاعیه مهم طراحی المان میدان ایران
اطلاعیه مهم شماره1 
راه اندازی سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی
کد خبر : ۳۵۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 
۱۳:۱۱:۸
سامانه هوشمند حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آبیک به آدرس http/portal.taxiraniabyek.ir


دسته بندي اخبار 
اطلاعیه مهم 
آغاز طرح سم پاشی درختان معابر سطح شهر
کد خبر : ۳۵۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ 
۹:۲۱:۳۶
سمپاشی درختان معابر و فضای سبز شهری از تاریخ 31اردیبهشت ماه به مدت 10روز آغاز می گردد.

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0