پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی سرپرست شهرداری آبیک معرفی سرپرست شهرداری 
کد خبر : ۳۶۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 
۱۱:۲۰:۴۵
معرفی سرپرست شهرداری آبیک


دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۶۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
۱۰:۴۵:۲۰
پاکسازی نخاله ها و زباله های رهاشده از سطح شهر و نیز حاشیه شهر
کد خبر : ۳۶۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
۱۰:۲۹:۵۱
بازپیرایی چمن بوستان تفریحی ورزشی شهید رجائی
کد خبر : ۳۶۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
۱۰:۱۱:۴۸
رفت و روب معابر سطح شهر
معرفی سرپرست شهرداری آبیک انتصاب سرپرست شهرداری 
کد خبر : ۳۶۰۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 
۱۱:۱۳:۳۸
معرفی سرپرست شهرداری آبیک
کد خبر : ۳۶۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
۱۰:۴۰:۲۴
شست و شوی جوی ها و معابر سطح شهر در زیباسازی منظر شهری

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0