پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیك اعلام شد 
تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیک (نوار ابزار بالا-معاونتها-معاونت اداری مالی حوزه درآمد )قابل مشاهده می باشد
کد خبر : ۳۵۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ 
۲۳:۳۰:۰
تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیک

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0