چهارشنبه, 7 مهر 1400
  • ساعت : ۱۰:۴۵:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
  • کد خبر : ۳۶۱۰
پاكسازی سطح شهر و حاشیه شهر نخاله ها و زباله های رها شده
پاکسازی نخاله ها و زباله های رهاشده از سطح شهر و نیز حاشیه شهر

پاکسازی سطح شهر و حاشیه شهر از نخاله ها و زباله های رهاشده

توسط نیروی خدوم و زحمتکش خدمات شهری شهرداری آبیک

                                                                             روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبیک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0