چهارشنبه, 7 مهر 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۰:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۶۰۶
معرفی سرپرست شهرداری آبیک
معرفی سرپرست شهرداری
معرفی سرپرست شهرداری آبیک

علیرضا پرهیزکاری از سوی اعضای شورای اسلامی شهر آبیک به عنوان سرپرست شهرداری آبیک منصوب گردید

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0