Monday, June 21, 2021
  • time : 9:21:36
  • Date : 5/22/2021
  • news code : 3599
اطلاعیه مهم
آغاز طرح سم پاشی درختان معابر سطح شهر
سمپاشی درختان معابر و فضای سبز شهری از تاریخ 31اردیبهشت ماه به مدت 10روز آغاز می گردد.

 

آغاز طرح سمپاشی درختان معابر و بلوار های سطح شهر

شهردار آبیک طی اطلاعیه ای اعلام نمودند برنامه های شهرداری آبیک در خصوص سمپاشی درختان معابر و فضای سبز شهری از تاریخ 31اردیبهشت ماه به مدت 10روز آغاز می گردد.

 

 از شهروندان  فهیم شهر آبیک تقاضا میشود، ضمن توجه به هشدارهای شهرداری، از پارک وسایط نقلیه بویژه خودروهای حاوی مواد خوراکی در حاشیه خیابانها در هنگام اجرای عملیات سمپاشی خودداری نموده و برای جلوگیری از ورود سموم به منازل، پنجره هایمشرف به معابر را بسته و وسایلی که در برخی بالکن های مجاور به خیابان ها که دارای پوشش درختی می باشند، بردارند

:مصرف میوه درختان توت شهری خطر مسمومیت دارد.                                          

 باتوجه به اجرای عملیات سم پاشی درختان شهری ،شهروندان عزیز جهت پیشگیری از مسمومیت اکیدا میوه درختان توت شهری رامصرف نکنند                                                           

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.0.0
    V5.5.0.0