يکشنبه, 27 آبان 1397
عنوان : شهردار آبیك :وصل كردن بلوار نیایش به آزاد راه از پروژه های مهم شهری برای استفاده ظرفیت آزاده راه جهت احداث بازار بین الملل شهری است
کد خبر : ۳۵۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 
ساعت : ۷:۱۵:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگشته شهردار آبیک : رویکرد ما با تعریف پروژه ها و ظرفیت ها و عناصر شهری برای دیگران بتوانیم شاهد حضور جمعیت ثانویه در شهر برای رونق و توسعه اقتصادی شهر و مردم شهر باشیم ، وصل کردن بلوار نیایش به آزاد راه از پروژه های مهم شهری برای استفاده ظرفیت آزاده راه جهت احداث بازار بین الملل شهری است 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0