يکشنبه, 27 آبان 1397
عنوان : شهردار آبیك :كلیه واحدهای قولنامه ای با احراز مالكیت تصرف پروانه صادر خواهد شد
کد خبر : ۳۵۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 
ساعت : ۷:۱۳:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مهندس آگشته شهردار آبیک در نشست خبری با جامعه خبری شهرستان گفت با دستور العمل جدید دادگستری استان
کلیه واحدهای قولنامه ای با احراز مالکیت تصرف پروانه صادر خواهد شد وی افزود ملاک صدور پروانه ساخت 
نداشتن پرونده دادگاهی و گواهی کشف فساد پروانه ساخت خواهد بود
شهردار آبیک همچنین اظهار داشت در این دستورالعمل صدور پروانه برای واحد های که مالکیت آنها با قولنامه محرز می باشد و مالکیت اصلی اعتراضی نسبت به بنا احداث شده ندارند با اخذ تعهد از مالک صدور پروانه ساخت بلامانع خواهد بود


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0