شنبه, 28 مهر 1397
عنوان : جشنواره ملی تئاتر خیابانی كشوری به میزبانی شهر آبیك با شعار آبیك شهر شاد ، شهر پاك
کد خبر : ۳۴۹۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۹:۴۲:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نخستین جشنواره تئاتر خیاباني آبیک
) ) مرداد 9317
پیشینه شهر آبیک در فرهیختگی و پذیرش اقوام مختلف مهاجر و زندگی مسالمت آمیز مردمان این دیار در کنار
هم و سابقه جغرافیای این سرزمین در داشتن آبی سالم و تمیز و مشکلات عصر حاضر جامعه بشری در زمینه های
مختلف شهروندی، زیست محیطی، همزیستی اقوام، شهرداری و شورای اسلامی شهر آبیک را برآن داشت تا با
مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی جهت تکریم ارزش های جامعه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی اولین دوره
جشنواره تئاتر خیابانی را با محوریت بر استفاده صحیح از آب، ایجاد روحیه نشاط شهروندان، شهری سالم و پاك
و آرام با مشارکت شهروندان و هنرمندان برگزار نماید و با توجه به اینکه رشد، پیشرفت و تعالی هر جامعه بسته
به نگاهی است که در آن جامعه به کودکان خواهند نمود، امروزه نه تنها آموزش وپرورش کودکان و نوجوانان
سرلوحه فعالیتهای جوامع قرارگرفته بلکه به شیوههای انتقال آنچه فراگیران نیاز دارند به صورتی کام لاا هدفمند
توجه می شود که البته نمایش یکی از بهترین و قدیمی ترین این روش هاست.
تئاتر خیابانی نیز بعلت ذات فرهنگی-هنری و اجتماعی، به هنری مردمی تبدیل شده است که بواسطه ارتباط
صمیمی و رو در رو با مخاطب خاص و عام به طرح مسایل اساسی ، معضلات و مشکلات پرداخته و با مشارکت
تماشاگر در پی راه حل مناسب برای معضلات می باشد.
در جشنواره پیش رو هدف آن است تا با مشارکت ارزشمند شهروندان در کنار هنرمندان و همراهی مدیریت شهری
نخستین گام را با توان بالا ؛ عزم همگانی با شعار "شهری پاك و آرام" استوار و محکم برداشته شود


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0