جمعه, 30 شهريور 1397
    /  7
عنوان : اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار ملت و..
کد خبر : ۳۴۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 
ساعت : ۱۳:۱۹:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار ملت ،شهرک بعثت 

واکاری فضای سبز رفوژ میانی بلوار خلیج فارس 

کاشت گل های فصلی میدان جهادبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0